nedelja , 3 mart 2024
Perfect timing slike

Perfect timing slike

Kada je fotograf u pravo vreme na pravom mestu sa fotoaparatom u ruci..

feature perfectly-timed-photos-part2-1 perfectly-timed-photos-part2-2 perfectly-timed-photos-part2-4 perfectly-timed-photos-part2-5 perfectly-timed-photos-part2-6 perfectly-timed-photos-part2-7 perfectly-timed-photos-part2-11 perfectly-timed-photos-part2-14 perfectly-timed-photos-part2-16 perfectly-timed-photos-part2-21 perfectly-timed-photos-part2-30 perfectly-timed-photos-part2-31 perfectly-timed-photos-part2-36

Podeli svoje mišljenje

About Oskar Borbaš

Život čine svakodnevne sitnice koje nas ispunjavaju. Volim da istražujem i da svaki dan doživim i naučim nešto novo. Kreativnost se ne uči, ona se pojavljuje kada odlučimo da radimo nešto što još nismo pre radili, puštamo maštu da nas vodi i usmerava a kasnije uživamo u njenom plodu. BudiKreativan služi za inspirisanje obojenih duša koje vole da vide, dožive i urade nešto kreativno.